مقاله ترمیم بتن

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقاله ترمیم بتن

مقاله ترمیم بتن

مقدمه :
عوامل مؤثر در خرابی بتن و مکانیزم هاي خرابی
بتن سالهاست که به عنوان مصالحی با دوام و پایا شناخته شده است. متأسفانه در پاره اي از موارد
استفاده از مصالح نامناسب وساخت غیر اصولی و رها کردن آن در محیط هاي گرم و خورنده سبب
خرابی زود رس و کوتاهی عمر مفید بعضی از ساختمان هاي بتنی شده است.
سازه هاي بتنی بطور متوسط در صورتیکه درست عمل آوري شده باشند و در محیط هاي خورنده نباشند
در حدود 50 تا 100 سال عمر مفید دارند ولی در بعضی از مناطق که حاوي عوامل خورنده باشند مثل
سواحل دریایی در جنوب کشور، وجود یون هاي مخرب و بی دقتی در ساخت بتن می تواند عمر بتن را حتی به یک سال کاهش دهد.
خرابی ها را می توان بطور کلی به دو دسته خرابی هاي شیمیایی و فیزیکی تقسیم بندي کرد. خرابی
هاي شیمیایی را عموماً،خرابی ناشی از حمله سولفات ها و کلرورها، کربناتی شدن و واکنش قلیایی
سنگدانه ها تشکیل می دهند و در گروه خرابی هاي فیزیکی مسأله یخ زدن و آب شدن، سایش، فرسایش و خلاءزایی قابل ذکر می باشد.
بطور کلی تمام این خرابی ها تحت اثر عوامل بیرونی و درونی حادث می گردند.

در گروه عوامل بیرونی می توان از درجه حرارت زیاد محیط و افزایش متناوب رطوبت نسبی آن، آب و خاك موجود در
اطراف بتن هاي ساخته شده که اغلب حاوي املاح مهاجم براي بتن می باشند، انتقال یون هاي خورنده
توسط جریان هوا، طوفان هاي ماسه و حملات بیوشیمیایی نام برد.
در گروه عوامل درونی می توان از مصالح تشکیل دهنده بتن یعنی مصالح سنگی نامناسب داراي املاح
و غبار زیاد، آب نامناسب و حاوي املاح خورنده، سیمان غیر استاندارد و نامناسب براي شرایط محیطی
مختلف، فولاد نامناسب و همچنین نگهداري غیرصحیح مصالح یاد شده، طرح اختلاط نادرست، عدم
رعایت پوشش کافی روي آرماتورها و عمل آوري نامناسب نام برد.
نتیجه این خرابی ها، خوردگی و زنگ زدگی آرماتورها، انبساط حجم آن ها ، ترک خوردگی بتن،
تشدید حمله عوامل محیطی، افزایش تخریب و در نهایت کاهش مقاومت هسته بتن و تخریب سازه را به همراه دارد .
از این رو تعمیر و نگهداری سازه ها یک کار مداوم در پروژه ها به ویژه پروژه هایی که در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس می باشند، است.
محصولات زیادی در همین راستا طراحی شده اند که از آن جمله می توان به پرکاربردترین آن ها بر پایه سیمان و رزین اپوکسی اشاره نمود.
شرکت دانش بنیان زرفام پلیمر جهت ارائه راهکار تعمیر بتن در شرایط مختلف محصولات متنوعی را طراحی و تولید نموده است که از آن جمله می توان به محصولات زیر اشاره نمود.
– ترمیم کننده بتن Z.CEMREPAIR
– ترمیم کننده پر مقاومت Z.CEMREPAIR-HR
– بتونه اپوکسی چند منظوره Z.EPOMORTAR – 210
– چسب بتن پلیمری Z.ADSEAL-107
– چسب اپوکسی Z.EPOSEAL -106