نگهداری بتن

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نگهداری بتن

نگهداری بتن:

بتن تازه مانند یک نوزاد تازه متولد شده است که تا رسیدن به سن بلوغ نیازمند مراقبت است. با توجه به پارامترهای گوناگون در سلامت عمل آوری بتن و بتن ریزی این موضوع به شدت پیچیده و حساس است. بتن برای رسیدن به مقاومت لازم، نیازمند دما و رطوبت مناسب است تا فرآیند هیدراسیون سیمان به طور کامل در بتن انجام شود. عدم وجود هرکدام از عوامل فوق سبب کاهش و یا توقف این فرآیند می شود که ممکن است موجب فروپاشی بتن شود.

بدون فرآهم آمدن رطوبت مناسب، مصالح سیمانی قادر به واکنش دهی مناسب جهت پدیدآوردن بتنی با کیفیت نیستند.

کیورینگ بتن یا نگهداری صحیح از بتن پس از اتمام عملیات بتن ریزی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در افزایش کیفیت نهایی بتن می باشد. عمل آوری بتن بلافاصله پس از بتن ریزی و پرداخت کاری شروع می­گردد. کیورینگ بتن از تبخیر سریع آب بتن و خنک شدن جلوگیرمی نماید و با تامین رطوبت مورد نیاز بتن موجب تکمیل واکنش هیدراسیون و رسیدن به مقاومت مطلوب می­گردد.

برای رها کردن قالب های بتنی  و در واقع عملیات رها سازی بتن، از نوعی روغن شیمیایی استفاده می شود که به آن روغن قالب بتن گفته می شود. روغن قالب در واقع این طور عمل می­کند که با انجام یک واکنش شیمیایی با سطح بتن، یک لایه نازک بر روی آن ایجاد می کند که این لایه دارای خاصیت دفع آب می باشد و همین موضوع باعث می شود تا قالب به راحتی از بتن جدا گردد و به آن نچسبد.