آب بند سازی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آب بند سازی

آب بند سازی

بتن سخت شده به واسطه وجود لوله‌های موئین ناشی از تبخیر آب بتن ذاتا ماده‌ای نفوذپذیر می‌باشد.

این نفوذپذیری در بتن‌های مسلح در معرض نفوذ آب و یون‌های مخرب قرار دارند، می‌تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری به بتن گردد که گاها پایایی سازه را نیز تهدید می‌نماید.

بهره‌گیری از پوشش‌های 100% نفوذناپذیر که مانع تماس آب، مواد خورنده، یون‌های مخرب و… با سطح بتن می‌گردند از راه‌کارهای آب‌بندی پس از سخت شدن بتن معرفی می‌شود.

به منظور نفوذ ناپذیری سازه‌های بتنی با توجه به نوع سازه، مشخصات شیمیایی سیال، شرایط میحطی پروژه، سن بتن و … می‌توان از روش آب‌بندی حین بتن‌ریزی و آب‌بندی پس از سخت شدن بتن بهره برد.

 

استفاده از انواع واتراستاپ‌های P.V.C جهت آب‌بندی درزهای انبساطی و اجرایی و افزودنی‌های واترپروف یکی از راه‌کارهای آب‌بندی حین بتن‌ریزی می‌باشد.